Stručně, jasně, výstižněAP STAT sleduje výrobu a pravidelně sestavuje reporty, které ukazují, kde se skrývají rezervy a odhalují možnosti optimalizace výroby.

AP STAT týdenní report
Reportuje vše potřebné na jednom místě.
Týdenní výsledky jsou optimální pro analýzy, které již mají vypovídací schopnost a lze dostatečně rychle reagovat na vývoj OEE.


Možnost dálkové kontroly stavu pracoviště
Kdykoliv a kdekoliv máte možnost zkontrolovat vaši výrobu. Jak okamžité stavy, tak statistiky. Výstupy lze přizpůsobit Vašim požadavkům a místním zvykům.

Instalace bez nutnosti zásahu do elektroniky stroje
U strojů v záruce je možná instalace do samostatného rozvaděče se zdrojem. Signál lze odečítat například z přidaného koncového spínače na válci apod., bez zásahu do elektroinstalace stroje. U zařízení po záruce lze systém napojit do rozvaděče a signál přivést například z pomocného kontaktu, nebo řídícího systému.

Použitelnost na téměř všechny výrobní zařízení
Pokud lze ze zařízení získat pravidelný zdroj signálu, který je závislý na cyklu stroje, pak může být sledován.

ZPĚT
AP Optimal s.r.o.
Přáslavice 335, Olomouc
Copyright © 2015 AP Optimal